Επικοινωνήστε μαζί μας

Στοιχεία επικοινωνίας

Μ.Ι ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε
Μανωλιάσσας 17
Τ.Κ. 161 21
Τ.Θ. 180 44
Αθήνα
Τηλέφωνο
(+30) 210 7227719

Φαξ
(+30) 210 7234251

Φόρμα επικοινωνίας