Η Εταιρία

Η εταιρεία Μ. Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 1969. Ξεκίνησε τη δραστηριότητά της εισάγοντας επιστημονικά όργανα υψηλής τεχνολογίας και ποιότητας, πρώτα στον Ιατρικό τομέα και αργότερα στον Ηλεκτρονικό και Βιομηχανικό τομέα.

 

Μέχρι το 1985 η εταιρεία είχε γίνει Market leader και στους τρεις τομείς, ενώ τo 1986 η εταιρεία μετετράπη σε Ανώνυμη Εταιρεία, με Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Μάρκο Πρινιωτάκη.

 

Σήμερα η Μ.Ι. ΠΡΙΝΙΩΤΑΚΗΣ Α.Ε.Β.Ε. με κύριο μέτοχο και Διευθύνουσα σύμβουλο την Αικατερίνη Πρινιωτάκη, και 13 άτομα προσωπικό, βρίσκεται στην κορυφή της οργάνωσης και ανάπτυξης της. Το προσωπικό της εταιρείας στα τμήματα Πωλήσεων αποτελείται κατά κύριο λόγο από πτυχιούχους ΑΕΙ / ΤΕΙ εξειδικευμένοι ο καθένας στον κλάδο του, ενώ η εταιρεία διαθέτει και κατάλληλα εκπαιδευμένο Τμήμα Τεχνικής Υποστήριξης οι εργαζόμενοι του οποίου είναι επίσης πτυχιούχοι Τεχνικοί, με πολυετή πείρα και συνεχή ενημέρωση πάνω στα μηχανήματα που διαθέτει η εταιρεία.

 

Aπό το 1998, η εταιρεία είναι πιστοποιημένη από την TUV HELLAS κατά ISO 9001:2000, και Βάσει υπουργικής απόφασης ΔΥ8δ/ΓΠ, οικ/1348 (ΦΕΚ 32Β/16.1.04) πρώην Ε3/833/99, για τα ιατροτεχνολογικά προϊόντα, για την ποιότητα των προσφερομένων υπηρεσιών μας. Έκτοτε, η εταιρεία λειτουργεί επί τη βάσει αυτού του προτύπου σε όλες της τις δραστηριότητες και επαναξιολογείται ετησίως από τους αντίστοιχους φορείς.

 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΥΩΜΕΝΟΙ ΟΙΚΟΙ 
HIOKI, YOKOGAWA, KIKUSUI, EXTECH, FLIR, EZ DIGITAL, BIRD, GOOD WILL, BOKAR, WAYNEKERR, OKINTERNATIONAL/METCAL, PROTEK, RIGOL, MCP, ARRAY

 

ΠΡΟΙΟΝΤΑ :
Ψηφιακά πολύμετρα, τροφοδοτικά, γέφυρες στασίμων, βαττόμετρα, γεννήτριες σημάτων, αναλυτές φάσματος, αναλυτές κεραιών και καλωδίων, σταθμοί κόλλησης/ αποκόλλησης, απαγωγοί αερίων, αμπεροτσιμπίδες, αναλυτές ενέργειας, συχνόμετρα, παλμογράφοι, γέφυρες LCR, ηλεκτρονικά φορτία, λουξόμετρα, καταγραφικά, ηχόμετρα, γειωσόμετρα, μεγγώμετρα, hipot testers, θερμοκάμερες, όργανα περιβαλλοντικών μερήσεων, εκπαιδευτικά συστήματα, αντιστατικό εξοπλισμό κ.λ.π..